ΣΤΟ ΒΥΘΟ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Wine Bar "MONK"
Ιούνιος 2016


10 φωτογραφίες στις οποίες βασίστηκαν σε
ελαιογραφίες της ζωγράφου Εύης Παπαδοσηφάκη.