ΦΩΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αθήνα
Εκθεσιακός χώρος "Ανάμεσα"
2012


20 φωτογραφικές λήψεις εστιασμένες
στο φως, τη σκιά και τη λάμψη.